• Máte otázku? Kontaktuje nás: +421 911 150 380

  • Trnava, Trojičné námestie

Lúčnica – Reprezentačný program 09.06.2024 16:00

Výber najúspešnejších programov. Reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

100 min. s prestávkou

Lúčnica – Reprezentačný program – Lúčnica, Bratislava (lucnica.sk)